การตลาดออนไลน์ Facebook analytics คืออะไร ?

การตลาดออนไลน์ Facebook analytics คืออะไร ? การตลาดบนโลกโซเชียลมีเดีย ต้องยอมรับว่าแพลตฟอร์มอย่าง Facebook มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก จากจำนวนผู้ใช้งานทั่วโลกหลายร้อยล้านคน และสำหรับในประเทศไทยของเรามีจำนวนผู้ใช้งาน Facebook ทั้งหมดราว 45 ล้านบัญชี ในช่วงอายุตั้งแต่ 18-64 ปี ทั้งหมดนี้ก็พอจะบอกได้แล้วว่า Facebook มีอิทธิพลมากแค่ไหน ทำให้ธุรกิจออนไลน์เริ่มเข้ามาแสวงหากำไรกันเพิ่มมากขึ้น